Mathias Palsvig (Cand.psych.)

(For English please scroll down)

Mit navn er Mathias. Til hverdag arbejder jeg som konsulent hos Væksthuset, hovedsageligt med sygemeldte. Nogle af de udfordringer vi sammen håndterer er:
– Stress
– Udbrændthed på arbejde
– Depression
– Angst
– Sorg
– OCD
– Ensomhed
– Identitetskrise
– Vejen til en ny karriere.

Mine forløb om metoder tilpasses altid til klienten. Metoderne baseres på bl.a.:
– Kognitiv adfærdsterapi (KAT)
– Acceptance and commitment therapy (ACT)
– Systemisk tilgang
– Tilknytningsteori
– Narrativ tilgang

Nogle eftermiddage og aftener tilbyder jeg individuel terapi til private klienter. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål.

Lidt om mig:
– Jeg har en multietnisk baggrund, har boet i 5 lande, og tilbyder terapi på dansk og engelsk.
– Min største lykke i livet er min søn på 6 år.
– En HEXACO personlighedstest peger på at mine største styrker er empati, omgængelighed, fleksibilitet, flid og altruisme.
– Videreuddanner mig løbende med kurser og supervision.
– Passioneret omkring psykologi og dedikerer mit liv til konstant at forbedre mine kompetencer indenfor dette, samt yde mit bedste for at hjælpe mine medmennesker, særligt mine klienter.

Jeg kan kontaktes via formularen på denne side eller direkte på tlf: 30 30 37 20

Mine konsultationer forgår hos Center for Trivsel & Velvære (Nørre Voldgade 21A, kld, 1358 København).

Jeg ser også klienter online.

ENGLISH

My name is Mathias. During the week I work as a consultant at Væksthuset, primarily with people who are on sick leave. Some of the challenges we deal with are:
– Stress
– Work-related burnout
– Depression
– Anxiety
– Grief
– OCD
– Loneliness
– Identity crisis
– The road to a new career

My methods are always adapted to the client, and are for example based on:
– Cognitive behavioral therapy (CBT)
– Acceptance and commitment therapy (ACT)
– Systemic approach
– Attachment theory
– Narrative approach

Some afternoons and evenings I offer individual therapy to private clients. You are of course always welcome to contact me if you have any questions.

About me:
– I have a multicultural background, have lived in 5 countries, and offer therapy in Danish and English.
– My greatest joy in life is my 6-year-old son.
– A HEXACO personality test indicates that my greatest strengths are empathy, sociability, flexibility, diligence and altruism.
– Continuously furthering my education through courses and supervision.
– I am very passionate about psychology and will dedicate the rest of my life to constantly improving my knowledge and skills, and to do my best to help my fellow human beings, especially my clients.

I can be contacted via the form below or directly on: +45 30 30 37 20.

My consultations take place at Center for Trivsel & Velvære (Nørre Voldgade 21A, kld, 1358 København).

I also see clients online.