Coaching på Psykologcenter 1100

Coaching er en metode, hvor man har specifikt fokus på at opnå sit  potentiale og opnå de mål, man sætter sig for. Den omfatter områder såsom karriere, parforhold, venskaber, uddannelse, personlig udvikling og meget mere. Man arbejde også med det, som ofte står i vejen for, at man opnår det man vil, dvs ens ydre og indre barrierer, som ofte opstår, når man begynder at arbejde med sine mål og ønsker. 

Der er mange forskellige årsager til, hvorfor man vælger coaching. F.eks. kan man ønske at forstærke sine personlige ressourcer, udvikle sociale kompetencer eller at sætte fokus på specifikke personlige færdigheder. Ligesom psykoterapi, coaching er forankret i evidensbaserede metoder. Det, der er forskelligt fra psykoterapi er, at man arbejder kun med sine mål, uden at have fokus på hvorfor man har bestemte vanskeligheder. Arbejde er kun fremadrettet og man inddrager ikke arbejde med det smertefulde, som er ofte fokus i psykoterapi. 

30 30 37 01 e-formular online booking

Tilbage til forsiden