Udbrændthed. Test

30 30 37 01 e-form online booking

Udbrændthed er en klinisk tilstand, som er forbundet med længevarende stress. Når man er udbrændt, så kan man føle sig modløs, håbløs og irriteret, man mangler energi og kan føle sig psykisk og fysisk udkørt.  

Hvis du har en mistanke om, at du lider af udbrændthed, kan du teste dig selv her på siden. Du må være opmærksom på, at dine resultater er indikation på de symptomer, som oftest er forbundne med tilstanden, det er ikke et diagnostisk redskab. Resultaterne af denne test kan bruges til refleksion og eventuelt til handling.

Svarmuligheder og scorings system:

4 =  Meget ofte
3 =  Ofte
2 = Ind imellem
1 = Meget sjældent
0 = Aldrig eller næsten aldrig

Personlig udbrændthed:

Hvor tit føler du sig træt?

4   3   2   1   0

Hvor tit er du fysisk udmattet?

4   3   2   1   0

Hvor tit er du følelsesmæssigt udmattet?

4   3   2   1   0

Hvor tit tænker du: ”Nu kan jeg ikke klare mere”?

4   3   2   1   0

Hvor tit føler du dig udkørt?

4   3   2   1   0

Hvor tit føler du dig svag og modtagelig overfor sygdom?

4   3   2   1   0

Kryds af og læg tallene sammen.

Tolkning af resultatet:
0-5 point: Du har ingen tegn på udbrændthed
6-11 point: Der er nogle ting, som du skal være opmærksom på
12-17 point: Du har symptomer på udbrændthed, som du bør gøre noget ved
18+: Du er så udmattet og udbrændt, at du straks bør søge hjælp til at ændre din situation

Arbejdsrelateret udbrændthed:

1. Føler du dig følelsesmæssigt udmattet af dit arbejde?

 

4   3   2   1   0

2. Føler du dig frustreret af dit arbejde?

4   3   2   1   0

 

3. Føler du dig udkørt på grund af dit arbejde?

 

4   3   2   1   0

4. Føler du, at hver time er en belastning for dig, når du er på arbejde?

 

4   3   2   1   0

5. Føler du dig udmattet om morgenen ved tanken om endnu en dag
på arbejdet?

4   3   2   1   0

6. Føler du dig udkørt, når din arbejdsdag er slut?

 

7. Har du overskud til at være sammen med familie og venner
i fritiden?

4   3   2   1   0

4   3   2   1   0

Kryds af og læg derefter tallene sammen.

Tolkning af resultatet:
0-6 point: Du har ingen tegn på udbrændthed i relation til dit arbejde
7-13 point: Der er nogle ting, som du skal være opmærksom på i forhold til dit arbejde
14-20 point: Du har symptomer på udbrændthed, som du bør gøre noget ved
21+: Du er så udmattet og udkørt, at du straks bør søge hjælp til at ændre din arbejdssituation.

Kilde: CBI

Kontakt

Er du interesseret i at få professionel hjælp i form af rådgivning, coaching og kognitiv terapi, kan du bestille en tid hos en af vores psykologer på tlf. +45 30 30 37 01. Du kan også henvende dig ved at skrive en mail til kontakt@psykologcenter1100.dk

30 30 37 01 e-form online booking

Metoder: der er flere områder man kigger på, når man arbejder med udbrændthed, blandt andet en højere opmærksomhed på kropslige signaler, bedre søvn, organisering og prioritering, grænsesætning over for sig selv og andre, assertiv kommunikation, mm. Man kan også arbejde med dybereliggende strukturer i ens psyke og lære at forstå, hvor du har lært at tænke, føle og handle på en måde, hvor du ender op med at være udbrændt, eksempelvis perfektionisme.

Tilbage til forsiden