Seksuelle overgreb

30 30 37 01 e-form online booking

Både voksne, unge og børn kan udsættes for seksuelle overgreb og – krænkelser, og desværre politianmeldes kun en lille del af alle overgreb. Overgrebene kan være alt inden for voldtægt, sex-chikane, incest og andet. Overgrebene kan ske over alt, i alle aldersgrupper, på tværs af kulturer og sociale klasser. Børn og unge, som udsættes for seksuelle overgreb, vil ofte opleve alvorlige psykologiske – og sociale skadevirkninger, som kan få stor betydning for deres voksenliv.

Seksuelle overgreb og – krænkelser kan være mange ting, f.eks.:    

 • Seksuelt betonet snak og chat
 • At overvære pornofilm eller seksuelle handlinger mellem andre 
 • At deltage i onani eller oralsex
 • Berøring af kønsorganer eller overvære at en, der blotter sig
 • Seksualiseret vold m.m.
 • Samleje eller voldtægt

Senfølger af seksuelle overgreb 

Det er forskelligt fra person til person, hvordan man reagerer på seksuelle overgreb. Forskellige faktorer, som f.eks. overgrebenes hyppighed og karakter, ens alder, forholdet til udøveren, og ikke mindst opvækstmiljøet, herunder hvordan omverdenen håndterede en eventuel afsløring af overgrebene. Alle disse forhold har indflydelse på, hvordan man oplever og lever med at have været udsat for seksuelle overgreb. 

Det er også forskelligt, hvilke senfølger man oplever senere i livet. Det kan f.eks. være:

 • Manglende tillid til dig selv og til omverden
 • Skam- og skyldfølelse samt lavt selvværd 
 • Problemer med at fastholde job eller studie
 • Sociale vanskeligheder, herunder ensomhed
 • Problemer med nærhed, berøring og sex
 • Selvskadende adfærd
 • Seksuelle identitetsproblemer
 • Vanskeligheder ved forældrerollen
 • Problemer med at sætte grænser eller mærke andres grænser
 • Spiseforstyrrelser og forholdet til egen krop
 • Søvnproblemer
 • Selvmordstanker og vrede
 • Præstationsangst og koncentrationsbesvær
 • Perioder med angst og depression

30 30 37 01 e-form online booking

Tilbage til forsiden