Ole Larsen

Autoriseret Psykolog

Ole Larsen er autoriseret psykolog (cand.psych.aut) med privat praksis på Nørrebro.  Medlem af Dansk Psykologforening.

Ole har arbejdet tværfagligt indenfor sundhedsvæsenet med en bred klientgruppe og haft privat paksis siden 2004. Han tilbyder psykoterapi ud fra forskelige terapeutiske tilgange, herunder Kognitiv Adfærdsterapi og og afledninger af denne, hovedsaglig ACT (Acceptance & Commitment therapy), oplevelses-orienteret/mindfulness-baseret terapi med fokus på kroppen (Focusing).

Mindfulness-træning (meditation) kan indgå hvis der er ønske om det, hvilket som regel vil fremme udbyttet af terapien. Der tilstræbes at finde redskaber som kan bruges mellem timerne og efter terapiforløbet er afsluttet.

Terapien afpasses i forhold til ønsker og behov, i en bestræbelse på at finde frem til hvordan du kan bevæge dig i retning af dine værdier og overkomme de forhindringer som står i vejen derfor. Det kan f.eks. være arbejde med tankemønstre, slippe fastlåsthed i følelser, gennemleve svære situationer, gå dybere og få fat i kroppens bevidsthed om problemet, opøve ny adfærd – eller blot samtale om det, der volder problemer hverdagen. Ved indsigt i de følelser og ubevidste tankemønstre, som ligger bag et problem skabes grobund for nye handlemuligheder – eller større oplevelse af mening i livet, trivsel og indre fred.

Nogle af de ting som Ole kan hjælpe med, er blandt andet:

 • Stress
 • Krisehjælp
 • Problemer i parforhold
 • Problemer i samvær med andre
 • Tristhed/depression
 • Manglende overblik
 • Lavt selvværd
 • Gået i stå
 • Usikkerhed i egen identitet
 • Angst (panikangst, social angst, præstationsangst, fobier)
 • OCD (tvangstanker/-handlinger)
 • Ønske om større selvindsigt, selvudvikling, at kunne hvile i dig selv
Kontakt og booking 

Telefon booking er mulig mandag til fredag mellem kl 8:00 og 18:00. Psykologcenter 1100 besvarer alle skriftlige henvendelser alle ugedage.

Tilbage til forsiden