30 30 37 01 E-MAIL ONLINE BOOKING

Camilla Søeberg Hale

Cand.Psych.Aut

Camilla er klinisk psykolog uddannet fra Københavns Universitet (cand.psych) med særlig fokus på klinisk psykologi og udviklingspsykologi. Camilla er autoriseret af Psykolognævnet.

  • Medlem af Dansk Psykologforening
  • Medlem af Børne-og Familieterapeutisk Selskab

Camilla har bred erfaring med børne- og ungeområdet, hvor hun bl.a. arbejder med udfordringer i familielivet samt med forældrevejledning og redskaber til hvordan du hjælper dit barn med bl.a. tilpasningsreaktioner (ved skilsmisse, sygdom, dødsfald o.lign.), adfærdsproblemer, konflikter i forældre/barn relationen, problemer i relationen til søskende eller jævnaldrende, selvskadende adfærd o.lign. Behandling af børn har en høj grad af forældreinvolvering og kan eks. bestå i vejledning til forældrene, samtale med barnet (sammen med en forælder) og familiesamtaler. Det er erfaringen at der hurtigt sker en positiv forandring.

Camilla har erfaring med sårbare og udsatte børn, unge og familier i kommunalt regi, hvor hun løser opgaver indenfor familiebehandling, undersøgelser samt angstbehandling i gruppe til børn/unge og deres forældre (Cool Kids/Chilled). Derudover har Camilla erfaring fra pædagogisk psykologisk rådgivning i forhold til understøttelse af børn og unges trivsel og udvikling i daginstitution og skole, bl.a. gennem sparring og supervision til pædagoger og lærere.

Nogle af de problemer Camilla kan hjælpe med hos børn, unge og voksne er bl.a. stress og kriser, problemer i relationen til andre mennesker, lavt selvværd, sorg, angst og depression. Grundlæggende trækker Camilla på den narrative terapeutiske tilgang, men hun har erfaring med forskellige tilgange, herunder mentaliseringsbaseret terapi og kognitiv adfærdsterapi, men terapiform og metode tilpasses efter dig som klient, og den problematik og baggrund du kommer med.

30 30 37 01 E-MAIL ONLINE BOOKING

Psykologcenter 1100 besvarer alle skriftlige henvendelser enten med det samme eller inden for 2 timer, både hverdage og i weekender. Email: kontakt@psykologcenter1100.dk 

Tilbage til forsiden 

Tilbage til forsiden