Camilla Søeberg Hale

(for English please scroll down)

Camilla er autoriseret klinisk psykolog og har en kandidatgrad fra Københavns Universitet (Cand.psych.aut.) med særlig fokus på klinisk psykologi og udviklingspsykologi. Camilla er autoriseret af Psykolognævnet.

  • Medlem af Dansk Psykologforening
  • Medlem af Børne-og Familieterapeutisk Selskab
  • Medlem af Dansk Psykodrama Selskab
Hvad klienterne siger om deres forløb hos Camilla:
 
“Jeg har været meget glad for min dialog med Camilla, og synes hun er en god og kompetent psykolog” – Camilla
 
“Camilla har givet os forældre nogle konkrete værktøjer til at håndtere udfordringer med vores børn. Hun har hjulpet os med at ændre på nogle helt grundlæggende familiemønstre. Det er vildt at opleve, hvor stor en forskel det kan gøre, når man får den rigtige hjælp. Det var en øjenåbner for os at opdage, hvor meget man kan ændre med små målrettede justeringer” – Anne Sofie

Hvad Camilla selv siger:  “Når vi som mennesker oplever tristhed, stress, angst, sorg eller tab af mening, så kan livet opleves meget udfordrende. Man have problemer i relationen med andre mennesker, hvor situationen føles fastlåst. Det kan fx handle om parforholdet, familielivet eller forældreskabet. Man kan opleve at stå i en situation, hvor man er utilfreds og nedtrykt, men ikke selv er klar over hvad problemet er, og have et stort ønske om udvikling og forandring. Når livet udfordrer og det bliver vanskeligt at finde vej, så kan det være en god idé at søge professionel hjælp.

Jeg vil gerne hjælpe dig med at se muligheder i livet igen, med at opnå nye indsigter om dig selv og dine relationer til andre, få redskaber til at tackle negative tankemønstre, og støtte dig henimod at finde glæde og mening i tilværelsen.

Jeg tilbyder forældrerådgivning vedrørende små og store udfordringer i samspillet med barnet i hverdagen. Det er erfaringen, at der allerede efter få samtaler sker en positiv forandring, som kan gøre en stor forskel for børns trivsel og udvikling.

Behandling af børn kan fx handle om børns mistrivsel og tilpasningsreaktioner ved fx skilsmisse, sygdom og død. I forhold til børn gælder at forældre er de vigtigste voksne i et barns liv, og behandling af børn har derfor altid en høj grad af forældreinvolvering.

I samtaler er det vigtigt for mig at skabe et trygt rum man som klient kan føle sig afslappet i. Grundlæggende trækker jeg som terapeut på den narrative terapeutiske tilgang, og forståelse af problemer, men gør brug af forskellige terapiretninger og har bl.a. erfaring med den meta-kognitive. Jeg benytter endvidere ofte mindfulness, og giver klienten små hjemmeopgaver. Terapiform og metode tilpasses den enkelte klient og problemstilling.”

Praktisk information: Camilla ser kun klienter om tirsdagen mel. kl.16.30-20.00 på Åboulevard 5, 2.sal., 1635 Kbh.V.  Du kan bestille en tid hos Camilla mellem kl 08:00 og kl 18:00 alle ugedage. Vi besvarer skriftlige henvendelser samme dag, både hverdage og i weekender. 

30 30 37 01 e-form online booking

ENGLISH

Camilla is a psychologist with a MSc in psychology from Copenhagen University with special focus on clinical psychology and developmental psychology. She has been authorised by The Danish Supervisory Board of Psychological Practice, and holds a membership of The Danish Psychological Association.

What clients say about Camilla:
 
“My appointments with Camilla have been invaluable” – Natalie
 
“When dealing with anyone that has anything to do with your own child, you want that person to have experience. This is something that Camilla has in bucket loads. You would not want your doctor to be fresh out of school when examining your child would you? Camilla has the insight and experience gained over many years, but that is also only half the story because she has empathy and understanding that immediately put you, as a parent at ease. She breaks down complex psychological concepts into bite sized chunks that you can understand. We had so much success with Camilla with our child and the concepts and wisdom she gave us felt like a real gift, which we still use today” – Brian

What Camilla says herself: “When we as people experience sadness, stress, anxiety, grief, or loss of meaning, life can be very challenging. We can find ourselves in conflict, or have problems in the relationships to others – to our partners, children, or family members. We can find ourselves in a situation feeling unfulfilled and sad without knowing what the problem is, and have a longing for change and growth. When life is challenging and it is hard to find a way, it is a good idea to seek professional help.

I would like to help you see new possibilities in life again, help you gain new insights about yourself and your relationships to others, give you tools to manage negative thought patterns, and help you find happiness and meaningfulness in your life.

I also offer counselling to parents regarding small and bigger problems in the relationships with their children. It is my experience that positive changes take place already after a few sessions – changes that make a big impact on a child’s development and ability to thrive, and on family life as a whole.

Treatment of children often deals with their adaptive reactions; for instance to divorce, illness or death. Parents are the most important adults in a child’s life, which is why parents should expect a high degree of involvement in the treatment of their children.

In sessions with clients – be it adults or children – it is very important for me to offer a safe space where the client can feel comfortable. As a therapist I am grounded in narrative therapy, but I draw on my experience with other therapeutic methods”.

Practical information: Camilla sees clients on Tuesdays between kl.16.30-20.00 at Åboulevard 5, 2.sal., 1635 Kbh.V.

Tilbage til forsiden