Praktikant fra Yorkville University

Jakob er antropolog fra Aarhus Universitet. Han er ved at færdiggøre en kandidatgrad i Counselling Psychology på Yorkville University i Canada. Jakob er i praktik på Psykologcenter1100 og modtager klienter under supervision af autoriseret psykolog Anna Levi.

Alle kan rammes af angst, nedtrykthed, sorg, stress og lignende. Det er helt almindelige menneskelige reaktioner, som nogle gange kan være svære at overkomme. Nogen gang kan man føle sig ensom, også selv om man er omgivet af andre mennesker. Eller det kan føles som om, at man har mistet orienteringen. Ved brug af min livserfaring og nyere, evidensbaserede metoder vil jeg gøre mit bedste for at hjælpe dig med det, du har brug for.

Jeg er inspireret af såkaldt metakognitive tilgange inden for psykologien, særligt Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Med afsæt i konkrete ACT-øvelser vil vi fokusere bl.a. på dine færdigheder i omsorgsfuldt nærvær, både med dig selv og andre, hvorved din livsglæde og modstandskraft styrkes.

Jeg har tilbragt en stor del af mit liv i Afrika, hvor jeg har arbejdet som antropolog. For nylig vendte jeg hjem til Danmark med min kone og tre børn for at tage hul på en ny, men beslægtet tilværelse som psykoterapeut. Som antropolog har jeg været drevet af at forstå, hvordan verden opleves af mennesker i fremmede kulturer. Den interesse har jeg taget med mig, når jeg nu prøver at forstå de unikke universer, som ethvert menneskeliv udgør.

I vores samtaler vil jeg kunne trække på mine erfaringer fra over 20 års ægteskab, forældreskab til børn og teenagere, det at leve et liv som fremmed i andre kulturer, at studere og skifte karriere osv. Disse erfaringer vil gøre mig i stand til at relatere til mange af dine udfordringer.

Jeg er generelt ret fleksibel mht. samtaletider. Min arbejdsdag er fra mandag til fredag mellem 9 og 19, og jeg kan træffes i Psykologcenter1100’s lokaler i både Hellerup og på Strøget.

ENGLISH

Jakobs first degree is in antropology from Aarhus University. He is now completing his second dergee in Counselling Psychology at Yorkville University in Canada. Jakob is currently an intern at Psykologcenter1100 where he works under close supervision of psychologist Anna Levi.

Anyone can suffer from anxiety, depression, grief, stress and so on. These are very ordinary human reactions that can sometimes be difficult to overcome. Although one is surrounded by other people, the struggle may be accompanied by feelings of loneliness. It can appear as if one has lost one’s direction in life. By means of my life experiences and recent, evidence-based methods, I will do my best to help you overcome your particular struggle.

I am inspired by the so-called metacognitive psychological approaches, especially Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Utilizing specific ACT exercises, we will focus, for example, on your skills in experiencing caring presence with yourself and others, thereby improving your quality of life and resilience.

I have spent a big part of my adult life in Africa, where I have worked as an anthropologist. I returned to Denmark recently with my wife and three children to embark on a new, yet related life as a psychotherapist. As an anthropologist, I have been driven by an attempt to understand how the world is experienced by people in different cultures. I have maintained that interest in my current attempt to understand the unique universe that each and every person can be compared to.

I will be able to draw from my personal experiences from more than 20 years of marriage, parenthood to children and teenagers, years of living in foreign cultures, studies, change of career, etc. These experiences make it easy to relate to many of your challenges.

I am generally flexible with regard to bookings. My working day is from 9 a.m. to 19 p.m. Monday to Friday, and we can meet in Psykologcenter1100’s offices in both Hellerup and Strøget.