30 30 37 01 e-form online booking

Mindfulness

Hvad er mindfulness?

Mindfulness betyder bevidst nærvær, oplevelsen af nuet som det er lige nu. At være mindful også betyder at oplever det, der er here og nu, uden at dømme, evaluere eller vurdere. Den stammer fra Østen, hvor det har været brugt i århundrede som meditationsteknik.

Hvad har mindfulness med terapi at gøre?

Mindfulness bruges i terapien for, at skabe fokus og nærvær med dig selv. Brugen af mindfulness har positiv effekt i forhold til behandling af psykiske lidelser, som f.eks. angst, depression, spiseforstyrrelser, ADHD, tvangstilstanker og stresstilstande. 

Forskning viser, at når man er mediterer, så stiger ens kognitive funktioner, især evnen til at huske, fokusere, være opmærksom og kreativ. Den medfører også reduktion af stress hormoner i kroppen og styrker kroppens immunforsvar.

Grundprincippet bag mindfulness er, at skabe nærvær med dig selv og dine omgivelser, at være vågen, opmærksom og bevidst. 

Hvordan dyrker man mindfulness?

Mindfulness – eller bevidst nærvær – kan dyrkes, når du vil og hvor du vil: mens du sidder med din kop te eller kaffe, mens du kører eller cykler, mens du dyrker motion, mens du lytter til musik eller mens du laver mad. Du kan også dyrke mindfulness mere formelt, i form af mindfulness meditationer så som “Kropslig Nærvær meditation“, “Centrering på åndedrættet“,”Fokusering på tanker“, “Fokusering på følelser” osv. Du kan bruge alt fra 5 minutter til en time om dagen på meditation – det er helt op til dig. 

Når du mediterer, træner du din tilstedeværelse i nuet og fulde opmærksomhed. Du træner, at acceptere og udholde det, der kommer til dig i dine tanker. Du træner ikke at reagere, men i stedet at observere. Du kan nogen gange også opleve stærke følelser under meditation og igen – træner du i at byde velkommen til alle følelser, der dukker op under meditationen. På den måde træner du din åbenhed, accept og udholdenhed, som er vigtige værktøjer i forhold til at opnå en bedre psykisk balance. 

Du kan lytte til adskillige mindfulness meditationer både på dansk og på engelsk ved at klikke her.