Claus Fosbæk

Autoriseret psykolog

Velkommen til mit samtalerum, hvor jeg har hjulpet unge og voksne, samt ægtepar og kærestepar med en bred vifte af udfordringer. Da personlig heling og udvikling bedst finder sted i et trygt rum, lægger jeg megen vægt på at skabe tryghed, så vi sammen tør lukke op og udfolde al vor kreativitet i samtalen, hvor vores viden er grundlag for din heling og udvikling. Jeg har ansvaret for processen, du bidrager og skaber slutresultatet. Sammen finder vi gode løsninger på de udfordringer og problemstillinger, du præsenterer i samtalen.

Nogle af de udfordringer, som mange af mine klienter har fået hjælp til inkluderer:

 • Den indre uro som følge af bekymringer, alt for lidt overskud i dagligdagen eller for lavt selvværd; for megen stress på arbejdet og i hjemmet; pludselige anfald af panik, konstante angstfulde bekymringer eller en stigende grad af depressivt sortsyn, alt i alt en reduceret glæde ved at leve.
 • Utilfredsstillende relationer til ægtefælde eller kæreste. Måske kan forelskelsen ikke omformes til kærlighed; måske viser din partner for lidt opmærksomhed, måske tages du for givet, måske er den seksuelle relation blevet utilstrækkelig eller utilfredsstillende, måske er der alt for mange skænderier, måske er du eller din partner utro…
 • Sorg, efter at have mistet en kær eller højt værdsat person, med manglende overskud og en altoverskyggende tristhed til følge.
 • Et nyt syn på dilemmaer eller fastlåste situationer i livet, som løser knuden i maven op og giver dig livsglæden tilbage. Du lærer at se dig selv udefra og andre indefra. Du mestre dit liv i fællesskaber på en bedre måde.
 • Akkumulerede traumer efter år med vanrøgt og mistrivsel, vold eller seksuel misbrug; måske nu, måske i barndommen. De fastlåste situationer sætter lynhurtigt krop og psyke i alarmberedskab ved små i sig selv ubetydelige oplevelser: vreden pulserer, flugtveje søges, bagefter kommer udmattelsen.
 • Chok traumer efter ulykker i trafikken eller i andre uventede situationer. Lad os arbejde nænsomt med dine oplevelser, før de sætter sig til forsinkede traumer.
 • Forsinkede traumer, PTSD, der begrænser din livsudfoldelse med stadig færre og færre aktiviteter, flere og flere angstfulde billeder, selvmedicinering med alkohol eller andre rusmidler for at undgå uroen i kroppen.

Hvor hurtigt kan du få en tid?

For øjeblikket er mit samtaleværelse i København åbent på mandage mellem kl 10 og kl 17. Skulle der være akut behov for andre tider eller andre dage, så kan mit andet samtaleværelse i Nordsjælland anvendes fra tirsadag til lørdag, begge dage inkl.

30 30 37 01 e-form online booking

Hvem er det, du møder i samtaleværelset?

Jeg hedder Claus Fosbæk og er autoriseret psykolog i egen praksis, som ligger i Østergade og i Blovstrød. Jeg er fraskilt og har en voksen søn, som nu selv er blevet far. Det er vidunderligt at være farfar. Min søn og jeg var alene i 17 år, før han flyttede hjemmefra, så jeg kender til rollen som enlig forældre og til parforholdets glæder og sorger.

Min første karriere var 40 år i forsvaret som officer i Den Kongelige Livgarde og den anden nu på 10 år som psykolog med arbejde på Psykiatrisk Center Glostrup, i privat praksis med ydernummer i Hillerød og i egen praksis uden ydernummer. I årene har jeg mødt mange mennesker i forskellige relationer. Det har givet mig et stort erfaringsgrundlag, som jeg har nytte af i dag, når jeg møder nye mennesker i min praksis.

Uddannelser

Relevante dele af den opnåede viden bringes i anvendelse, når din problematik bliver tydelig. Der sker således hele tiden en tilpasning af værktøjer til det psykologiske materiale, der skal behandles. Mellem samtalerne gennemgår jeg for mig selv det netop afsluttede forløb, lærer og optimerer mit valg af værktøjer og metoder. Jeg modtager løbende supervision af egne forløb hos andre psykologer og giver supervision til andre psykologer og terapeuter. Min værktøjskasse bliver løbende suppleret med ny viden fra læsning af fagbøger og deltagelse i kurser.

Grund- og videregåendeuddannelser

 • Cand. Psych. fra Københavns Universitet og autoriseret af Psykolognævnet,
 • HD i Organisation fra Copenhagen Business School og
 • Master i Militære Studier fra Forsvarsakademiet.

Efteruddannelser

 • Psykodynamisk teori fra Dansk Psykoanalytisk Selskab,
 • NeuroAffektiv Psykoterapi fra Susan Hart,
 • Somatic Experiencing (SE) fra Traumeheling ApS,
 • Under uddannelse i Sexologi hos Danish Association for Clinical Sexology (DACS).

Kurser:

Psykologisk debriefing, prolonged exposure therapy for PTSD, stress, mindfulness, sorg, hypnose, psykodrama og aktionsterapi, emotionelt fokuseret parterapi m.fl.

Medlem af:

 • Dansk Psykolog Forening
 • Dansk Psykolog Forening Kreds Fredensborg
 • Selskab for Psykotraumatologi
 • Dansk Selskab for Klinisk Sexologi
 • Supervisionsgruppe i Nordsjælland
 • Supervision 1 til 1 i København

30 30 37 01 e-form online booking

tilbage til forsiden